Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnejw dniu 28 maja 2020 r. Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: • stopa referencyjna 0,10%;• stopa lombardowa 0,50%;• stopa depozytowa…