FAQ-PL

FAQ’s

Najczęściej Zadawane Pytania

Spotkanie i współpraca

Najbardziej zaskakująca odpowiedź – TAK. Nie ponosisz żadnych kosztów naszych usług – są one dla Ciebie całkowicie bezpłatne. Bank i instytucje w pełni nagradzają nas za całą pracę wykonaną z naszymi Klientami. Co więcej, jest to ta sama, a czasem nawet tańsza oferta niż w internecie lub oddziale banku.

Uzgodnimy to z Tobą indywidualnie. Najczęściej prosimy o wypełnienie krótkiego formularza z pytaniami, na podstawie którego jesteśmy w stanie szybko rozpoznać Państwa oczekiwania i potrzeby. Ponadto możesz znaleźć dokumenty związane z Twoją nieruchomością, jeśli już je posiadasz.

Zapraszamy do naszego biura w Imperial Business Center, Wadowicka 7 w Krakowie. Pod biurem znajduje się prywatny parking. Godziny spotkań ustalane są indywidualnie, dopasowując je do Twojego planu dnia.

Sposobów jest kilka. Napisz do nas maila na adres info@harveo.pl podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Możesz również zadzwonić bezpośrednio do jednego z naszych ekspertów: Jakub Pająk +48 784 640 360 i dr Kuba Ossowski +48 698 235 973. Zapraszamy do kontaktu!

Szczegółowo analizują sytuację finansową klienta oraz badają jego zdolność kredytową, dzięki czemu są w stanie zaproponować optymalne rozwiązania. Korzystanie z usług doradcy kredytowego jest również wskazane, gdy nie dysponujemy wolnym czasem na tyle, by pozwolić sobie na samodzielne załatwianie wszelkich formalności.

Najczęściej Zadawane Pytania

Kredyt

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym. Wyliczany jest on jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach krajowych, przy odrzuceniu wartości skrajnych. Stawki te podawane są każdego dnia roboczego o godzinie 11:00, w procesie zwanym fixingiem WIBOR. Istnieją pewne widełki, pomiędzy którymi musi mieścić się wartość WIBOR – są to wysokości stopy depozytowej oraz stopy lombardowej, wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej.

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa, która oznacza całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Innymi słowy, wskaźnik RRSO obejmuje praktycznie wszystkie koszty, jakie musi ponieść pożyczkobiorca, decydując się na pożyczkę. W skład RRSO wchodzą m.in.:

● wysokość oprocentowania pożyczki,

● prowizja,

● ubezpieczenie pożyczki,

● opłaty dodatkowe.

W praktyce RRSO może posłużyć do wybrania najkorzystniejszej, z punktu widzenia konsumenta, oferty pożyczkowej. Warto więc bliżej przyjrzeć się temu wskaźnikowi, jeśli planujemy wziąć pożyczkę lub kredyt.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to „magazyn” danych o historiach kredytowych klientów. W BIK można znaleźć informacje pochodzące z banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm pożyczkowych. Należy pamiętać, że BIK gromadzi zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne.

Kredyt mieszkaniowy to kredyt celowy, który zabezpieczony jest hipoteką. W odróżnieniu od kredytu hipotecznego, jego przeznaczenie jest znacznie węższe. Dla kogo jest taki kredyt i kiedy warto po niego sięgnąć? Kredyt mieszkaniowy to instrument finansowy, który kredytobiorca musi przeznaczyć na konkretny cel.

Kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Wyróżnia go często wysoka kwota kredytu oraz długi okres spłaty. W przypadku kredytów hipotecznych, znaczenie dla banków mają, między innymi, takie czynniki, jak: wkład własny kredytobiorcy i jego zdolność kredytowa.

Tak. Negocjacje z bankiem to jedna z możliwości obniżenia rat kredytowych. Czy można negocjować kredyt hipoteczny? Tak, zawsze warto podjąć próbę zmiany warunków proponowanych przez instytucję kredytującą.

Można oczywiście mieć drugi kredyt hipoteczny, a nawet trzeci i kolejny. Jest jednak jeden warunek. Starając się o kolejny kredyt hipoteczny, musisz mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową.

Dom energooszczędny to jeden z chętniej stawianych budynków na mapie Polski. Nie tylko daje on realną szansę na obniżenie kosztów utrzymania, ale również pozwala skorzystać z preferencyjnych warunków kredytowania. Kredyt hipoteczny na budowę domu energooszczędnego dostępny jest w kilku bankach w Polsce i można go traktować jako ofertę promocyjną, w której bank dzieli się z klientem częścią prowizji lub zupełnie z niej rezygnuje.

Dla każdego kredytobiorcy wnioski są rozpatrywane indywidualnie. Przy obliczaniu zdolności kredytowej bank na pewno weźmie pod uwagę wysokość rat poręczonego kredytu oraz terminowość ich spłat. Zależnie od dochodu kredytobiorcy, bank może udzielić kredytu hipotecznego nawet gdy jest się poręczycielem innego kredytu.

W przypadku takich sytuacji, bank może wymagać dodatkowych dokumentów, jednak nie powinno to być przeszkodą w uzyskaniu kredytu. Najczęściej należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego za ostatni rok podatkowy i/lub zaświadczenia z ZUS o odprowadzanych składkach.

Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego jest dostępny po uruchomieniu kredytu lub po wypłaceniu pierwszej transzy. Zwyczajowo harmonogram przesyłany jest na adres korespondencyjny kredytobiorcy, w terminie 7 dni od uruchomienia kredytu.

Działka budowlana jako wkład własny jest dopuszczalna. Nieco inaczej wygląda kwestia działki rolnej jako wkładu własnego. Nie jest to bowiem działka, na której powstać ma nieruchomość. Tutaj każdy bank do tej sytuacji może podejść nieco inaczej. Podobnie, gdy to inna działka jako wkład własny ma zostać przez niego uwzględniona.

Stałe lub równe raty zasadniczo nie powinny ulegać istotnym zmianom w trakcie okresu spłaty. Nie należy ich jednak mylić ze stałą stopą oprocentowania kredytu. Raty stałe, które będą spłacane w ramach kredytu o zmiennym oprocentowaniu, mogą ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu, np. w wyniku zmian stóp procentowych. „Stałość” rat stałych polega na tym, że co do zasady ich wielkość jest taka sama, o ile inne czynniki, wpływające na wysokość raty, pozostaną niezmienione.

Raty malejące to taka forma spłaty, która zakłada, ze najwyższe raty będziemy płacić na początku, a z czasem będą one ulegać zmniejszeniu. Przenosi to finansowy ciężar spłaty zobowiązania na początek okresu spłaty. Jest to także rozwiązanie bezpieczniejsze z punktu widzenia ewentualnej niestabilności rynku. Jeśli w dalszym okresie wydarzy się na przykład znaczna podwyżka stóp procentowych lub niekorzystne zmiany kursów walut, uderzy to w spłacającego w mniejszym stopniu, ponieważ jego raty będą mniejsze.

Istnieją dwa sposoby na obliczanie rat kredytu. Jeden z nich to skorzystanie z wirtualnego kalkulatora. Jednak kiedy wolimy dla pewności samodzielnie obliczyć spodziewaną kwotę raty, wówczas warto skorzystać z prostych wzorów.

Rata malejąca – jak obliczyć jej wysokość?
Aby obliczyć ratę malejącą, należy najpierw określić kwotę części kapitałowej oraz odsetkowej. Przykład dla kredytu 200 000 zł na 20 lat (240 rat) z oprocentowaniem 3.40% w skali roku. W takim wypadku część kapitałowa w każdej racie będzie taka sama i będzie wynosiła:

200 000 zł : 240 = 833,33 zł

Część odsetkowa będzie się zmniejszać wraz ze spłatą naszego zadłużenia. W przypadku pierwszej raty, część odsetkowa będzie wynosić:

200 000 × 3,40% = 6800 zł
6800 zł : 12 = 566,67 zł

Całkowita kwota pierwszej raty wyniesie więc 833,33 zł + 566,67 zł = 1400 zł.

W przypadku drugiej raty, część kapitałowa pozostanie taka sama, zmniejszy się natomiast część odsetkowa, która teraz będzie obliczana od niższego o 833,33 zł długu. A więc, część odsetkowa dla drugiej raty kredytu wyniesie:

(200 000 zł – 833.33 zł) * 3.40% = 6 771.67 zł
6 771.67 zł : 12 = 564,31 zł

Całkowita kwota drugiej raty wyniesie więc 833,33 zł + 564,31 zł = 1 397.64 zł.

Jak obliczyć wysokość raty stałej?
W przypadku raty stałej sytuacja wydaje się znacznie prostsza, ponieważ wysokość raty się nie zmienia. Nic bardziej mylnego! To, że wysokość raty się nie zmienia nie oznacza, że taka sama pozostaje również wielkość jej poszczególnych składników. Jak wspominaliśmy, w przypadku raty stałej na początku część kapitałowa jest znacznie mniejsza, a część odsetkowa większa. Oznacza to, że początkowe raty składają się w większej części z odsetek, a z czasem ten stosunek stopniowo się zmienia. Aby obliczyć wysokość raty stałej, należy posłużyć się poniższym wzorem:

K × o : n (1- (k: (k+o)^c)

Gdzie:
K – całkowita kwota kredytu
o – oprocentowanie w skali roku
n – ilość rat płaconych w ciągu roku
c – całkowita ilość rat

Za pomocą powyższego wzoru można wyliczyć kwotę raty, jaką należy najczęściej co miesiąc, przelać na konto banku lub instytucji finansowej. Istnieje również wzór na obliczenie części odsetkowej raty. Jest to:

o : n × K

Gdzie:
o – oprocentowanie w skali roku
n – ilość rat płaconych w ciągu roku
K – kwota kredytu pozostała do spłaty

Kredytobiorca sam może zdecydować, które zobowiązania i czy wszystkie chce skonsolidować. Przykładowo za pomocą kredytu konsolidacyjnego można połączyć raty kredytu hipotecznego z gotówkowym, a także kartą kredytową. Dlatego przed wyborem konkretnej oferty należy zweryfikować w banku warunki konsolidacji, a także porównać dostępne na rynku oferty kredytów i pożyczek konsolidacyjnych.
Warto jednak mieć na uwadze, że każdy bank sam określa, jakie zobowiązania mogą podlegać skonsolidowaniu.

Tak, nieruchomości rodziców mogą stanowić zabezpieczenie dla banku. Zdarza się nawet, że banki przyjmują zabezpieczenie na nieruchomościach od osób niespokrewnionych. Ponieważ ustanowienie hipoteki na nieruchomości musi nastąpić przez właściciela, rodzice lub osoby niespokrewnione będą musieli wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości hipoteką.

W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego na mocy Rekomendacji S wprowadziła wymóg posiadania wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Obecnie minimalna wysokość wkładu własnego, jaką musimy dysponować to wkład własny w wysokości 10% wartości nieruchomości. Są jednak banki, które będą wymagały więcej – nawet 20% lub 30% wkładu własnego. Oczywiście im większy wkład własny, tym możemy liczyć na korzystniejsze warunki kredytowe.

Sprawę kredytu we frankach najlepiej załatwić w sądzie, domagając się unieważnienia wadliwej umowy kredytowej. To najkorzystniejszy sposób rozstrzygnięcia sporu z bankiem, gdyż kredyt znika całkowicie, nie trzeba już więcej płacić rat kredytowych, a z bankiem należy rozliczyć się tylko do wysokości kapitału, bez odsetek.

Krótki termin spłaty daje możliwość obniżenia całkowitych kosztów kredytu, jednak wiąże się z koniecznością płacenia wyższych rat, a dla jego uzyskania wymagana jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa.
Dlatego optymalne rozwiązanie będzie dla każdego inne. Przy kredycie z pierwotnie długim okresem spłaty, zawsze można zdecydować się na wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę przed terminem określonym w umowie. Również takie rozwiązanie da kredytobiorcy realne oszczędności.

Nasi eksperci kredytowi często słyszą pytanie, do ilu banków najlepiej złożyć kredyt hipoteczny. Staramy się naszym klientom udzielać, jak najlepszych porad, które zwiększa ich szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego. Już na pierwszym spotkaniu opowiadamy o całym procesie kredytowym, który zaczyna się właśnie od złożenia wniosku do banku. Zachęcamy klientów, żeby składali wniosek zawsze do kilku banków. Jeden wniosek niestety znacząco zmniejsza woje szanse na korzystny kredyt hipoteczny. Składając kilka wniosków, zwiększasz prawdopodobieństwo, że ten kredyt otrzymasz, a po drugie, jeśli otrzymasz więcej niż jedną pozytywną odpowiedź, to będziesz mógł wybrać ofertę, która okaże się najkorzystniejsza.

Dokumenty, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem lub docelowo na życzenie przedstawiciela banku, to:

deklaracje podatkowe za ubiegły rok;
podsumowanie KPiR za dany okres, tabele amortyzacyjne/wydruk z systemu; dla spółki z o.o. jest to okazanie ksiąg handlowych na życzenie banku;
ewidencja przychodów za ostatni rok oraz za okres bieżący, dodatkowo wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych;
zaświadczenia z innych banków, jeżeli przedsiębiorca ma w nich zobowiązania finansowe.

Niestety nie, gdyż hipoteka na rzecz banku podlega ujawnieniu właśnie w tym dokumencie. Zatem należy najpierw założyć księgę wieczystą, a potem dopiero zawnioskować o kredyt pod hipotekę domu lub mieszkania,

Banki nie wymagają wkładu własnego przy kredytach gotówkowych, więc nie trzeba mieć żadnych oszczędności, by je dostać. Wszystko dlatego, że opiewają na niższe kwoty i mają krótszy okres spłaty. W dodatku ich oprocentowanie jest wyższe niż hipotecznych.

Podczas spłaty kredytobiorca może zdecydować się na jego nadpłacenie i zmniejszenie kwoty zobowiązania do uregulowania. Wtedy jednak traktowane jest to jako nadpłata kredytu, a nie wniesienie wkładu własnego.

Przepisy dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie właściwie w każdym momencie. Stąd refinansowanie również jest możliwe w dowolnym czasie.

W przypadku obcokrajowców należy mieć przede wszystkim dokument, w którym znajdzie się numer PESEL osoby wnioskującej oraz kopię umowy o pracę (lub innego dokumentu, który potwierdza deklarowaną wysokość zarobków).

Musisz wiedzieć, że dla banku nie ma znaczenia to, czy jesteś po ślubie. Dużo bardziej liczą się odpowiednie dochody, staż pracy i dobra historia kredytowa. Kredyt na dwie osoby bez ślubu jest więc jak najbardziej możliwy. Na etapie oceny zdolności kredytowej bank zapyta Was, czy prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe, czyli po prostu czy razem mieszkacie.

Jeśli tak, to Wasz proces uzyskania kredytu nie będzie różnił się w porównaniu do małżeństw. Bank weźmie pod uwagę Wasze wspólne dochody oraz łączne koszty utrzymania gospodarstwa domowego (czyli czynsz, rachunki czy zakupy spożywcze).

Jeśli chcesz wziąć kredyt, a umowa zlecenie jest podstawowym źródłem Twojego dochodu, musisz się liczyć z tym, że bank znacznie wnikliwiej zbada Twoją zdolność kredytową. Choć kredyt na umowę zlecenie proponowany jest przez większość banków, klienci zarabiający wg takiej umowy zwykle muszą spełnić dodatkowe warunki, by otrzymać finansowanie.

1. Przeanalizuj swoje finanse To pierwszy krok w celu poprawy zdolności kredytowej
2. Zwiększ dochody
3. Zadbaj o stałe źródło dochodów
4. Sprawdź swoją historię kredytową w BIK
5. W miarę możliwości spłać zobowiązania kredytowe
6. Skonsoliduj kredyty, by zmniejszyć miesięczne obciążenia
7. Zadbaj o historię rachunku bankowego
8. Zmniejsz inne stałe zobowiązania

Marża to element wynagrodzenia banku, a jej wysokość zależy od polityki kredytowej prowadzonej przez bank i indywidualnych czynników dotyczących kredytobiorcy. Wysokość marży przy kredycie hipotecznym można negocjować. Każda zmiana w tym zakresie na korzyść wnioskodawcy daje realne oszczędności.

Kredyt hipoteczny najbardziej opłaca się nadpłacać w pierwszych latach spłaty, ponieważ wtedy zmniejsza się kapitał długu bankowego, przez co odsetki będą naliczane od mniejszej kwoty. Pod uwagę należy wziąć także zarobki – jeśli rosną wolniej niż raty kredytowe, to wtedy dług coraz bardziej nam ciąży.

Dodatkowe opłaty to wszelkie koszty usług dodatkowych w szczególności ubezpieczeń – jednak wyłącznie w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach. Według prawa wszystkie te koszty jednocześnie muszą być podane przy każdej ofercie jako całkowity koszt kredytu.

Kredytodawcy mogą zmieniać swoje zmienne stopy procentowe w odpowiedzi na zmiany ważnych indeksów, takich jak prime rate. Gdy indeks, z którym Twoja zmienna stopa procentowa jest powiązana, zmienia się, pożyczkodawca może zmienić twoją stopę procentową.

Procedura kredytowa: od złożenia wniosku do wypłaty środków

Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, ścieżka kredytowa zwykle trwa kilka tygodni. Banki muszą dokładnie przeanalizować sytuację finansową kredytobiorcy, a także kwestie związane z kredytowaną nieruchomością. Jest to bowiem bardzo duże, kosztowne i ryzykowne przedsięwzięcie – instytucja finansowa musi mieć pewność, że kredytobiorca będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie w terminie, zaś sama nieruchomość – w razie jego niewypłacalności – będzie stanowiła odpowiednie zabezpieczenie.

Złożenie wniosku kredytowego do wybranego banku

Wybór konkretnego banku oraz skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów może zająć nawet kilka dni. To jednak dopiero początek, ponieważ od momentu złożenia wniosku kredytowego tak naprawdę rozpoczyna się cała procedura.

Analiza wniosku kredytowego

Zgodnie z zapisami ustawy o kredycie hipotecznym, banki zobowiązane są do wydania decyzji kredytowej nie później niż 21 dnia od momentu złożenia wniosku kredytowego. Często jednak zdarza się, że instytucje wydłużają ten termin – szczególnie, jeśli wniosek nie jest kompletny lub konkretny przypadek kredytobiorcy jest dość skomplikowany.

Analiza wniosku kredytowego może potrwać od 2 do nawet 8 tygodni.

Wydanie decyzji kredytowej

Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku kredytowego, czas na wydanie przez bank decyzji. Najczęściej jest to decyzja warunkowa, tzn. kredytobiorca musi dopełnić pewne kwestie formalne.

Jeżeli bank wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzupełnienia podpisów itp., procedura może wydłużyć się nawet o ok. 2 tygodnie.

Analiza i podpisanie umowy kredytowej

Analiza zapisów zawartych w umowie kredytowej, a następnie podpisanie dokumentu to kolejny krok, który zbliża kredytobiorcę do zamknięcia procedur związanych z kredytem hipotecznym.

Analizy warunków umowy kredytowej nie można lekceważyć. To niezwykle ważny element, który pozwoli uniknąć niedomówień oraz przykrych niespodzianek związanych np. z dodatkowymi opłatami itp. Jeżeli masz jakieś pytania, nie bój się ich zadawać. Odpowiedź pracownika banku powinna rozwiać wątpliwości. Na tym etapie masz jeszcze bowiem szansę negocjować warunki.

Jeśli wszystkie zapisy w umowie są zrozumiałe i akceptowalne, czas podpisać dokument. Wystarczy umówić się na dogodny termin, aby dopełnić formalności (może to zająć nawet ok. 1 tygodnia).

Wypłata kredytu hipotecznego

To, ile czasu bank będzie potrzebował na wypłatę środków, zależy przede wszystkim od pochodzenia nieruchomości.

Jeśli kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym, kredyt hipoteczny zostanie uruchomiony po dostarczeniu takich dokumentów jak: akt notarialny, potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia nieruchomości, potwierdzenie wniesienia wkładu własnego. Wypłata najczęściej następuje w ciągu 1 tygodnia.

Każde opóźnienie w spłacie należy niezwłocznie uregulować.
Jeśli opóźnienie w spłacie jest wynikiem problemów finansowych, warto zgłosić ten fakt do banku i złożyć wniosek np. o wakacje kredytowe bądź zmianę warunków spłaty zadłużenia.
Konsekwencją opóźnień w spłacie raty kredytu może być np. naliczanie przez bank odsetek karnych, które w całkowitym rozrachunku zwiększają koszty całego zobowiązania,

Opłaty za przypomnienie o spłacie raty to nie jedyna konsekwencja opóźnień. Jeśli nie uregulujesz jej w ciągu 30 dni, to w bazie BIK (Biura Informacji Kredytowej), pojawi się stosowna informacja o tym. Z czym to się wiąże?

Podczas starania się o kolejne zobowiązanie, bank na pewno zweryfikuje Twoją historię w BIK. Jeśli znajdzie tam informacje o problemach ze spłatą zadłużeń, może odmówić Ci przyznania środków. Co wtedy robić? Najlepiej jest jak najszybciej uregulować zobowiązanie, a następnie wysłać pismo do centrali z banku z prośbą o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zamkniętych liniach kredytowych. Przy czym bank może, choć nie musi, pozytywnie odnieść się do Twojej prośby.

W zależności od tego, jak poważne są nasze kłopoty finansowe i jaki rodzaj pożyczki zaciągnęliśmy, możliwe rozwiązania obejmują:

wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty pożyczki na kilka miesięcy;
przedłużenie okresu kredytowania, które pozwoli na zmniejszenie wysokości rat. Podwyższy to jednak całkowity koszt pożyczki;
kredyt konsolidacyjny przydatny zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do spłacenia więcej niż jedną pożyczkę i chcemy zmniejszyć sumę ich miesięcznych rat;
refinansowanie pożyczki – czyli zaciągnięcie nowej pożyczki na spłatę poprzedniej. Jest to niebezpieczne rozwiązanie, które może doprowadzić do tzw. rolowania długu i tylko pogłębić nasze problemy finansowe. Zaleca się wziąć je pod uwagę tylko wtedy, gdy nasze kłopoty ze spłatą są chwilowe.

Warto pamiętać jednak o tym, że banki zdecydowanie najchętniej udzielają kredytów w polskiej walucie, dlatego nie wszędzie obecnie można starać się o kredyt walutowy. Przede wszystkim z wzięciem kredytu w obcej walucie wiąże się dość spore ryzyko, tak jak w przypadku frankowiczów, ponieważ zależne jest to nie tylko od oprocentowania, ale też od marży, która jest zmienna. Stopa bazowa cały czas się zmienia, dlatego też nie można mieć całkowitej pewności tego, że zaciągnięty w obcej walucie kredyt zawsze będzie bardziej opłacalny od tego, który można było zaciągnąć w walucie polskiej. Zdecydowanie najważniejsze jest jednak to, aby dokładnie zapoznać się z poszczególnymi ofertami kredytów, ale też realnie ocenić swoją zdolność kredytową, tak aby nawet w przypadku jakichkolwiek problemów walutowych mieć pewność, że ze spłatą kredytu dana osoba sobie poradzi. Wpływ na rynek walutowy mają oczywiście różne wydarzenia, przede wszystkim związane z polityką oraz społeczeństwem, dlatego też niekiedy rynek walutowy wariuje, a wtedy można spłacać kredyt w dużo większej kwocie niż się tego spodziewano.

Część banków nie wymaga od klientów 20 procent wkładu własnego. Oczekują jednak w zamian wykupu ubezpieczenia, zapłaty wyższej marży lub blokady zdeponowanych w banku środków. Niektóre banki nie wymagają jednak żadnego dodatkowego zabezpieczenia, nawet przy 10 proc. wkładzie własnym lub zamiast wkładu własnego oczekują jedynie ubezpieczenia.

Jednym z najczęstszych powodów wykonywania operatu szacunkowego, jest chęć zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Bank musi wiedzieć jaka jest wartość nieruchomości, by ocenić czy będzie ona właściwym zabezpieczeniem spłaty.

Operat szacunkowy jest jednym z dokumentów wymaganych przez bank przy wypełnianiu wniosku o kredyt hipoteczny. Obowiązek jego dostarczenia spoczywa na kredytobiorcy i to on w większości wypadków pokrywa koszty wyceny. Wyjątkowo może zdarzyć się, że operat szacunkowy został już wcześniej zamówiony przez sprzedającego nieruchomość i może on udostępnić kupującemu na kredyt gotowy operat.

Starając się o kredyt hipoteczny należy traktować operat szacunkowy jako niezbędny koszt uzyskania kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowy wydatek dla kredytobiorców, którzy zaciągają kredyt hipoteczny. Jest ono pobierane jedynie do momentu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej, jednak niekiedy wynosi nawet kilka tysięcy.

Dzięki nowym przepisom, które wejdą w życie we wrześniu 2022 r., ubezpieczenie pomostowe będzie można odzyskać, ponieważ banki będą musiały je w całości zwrócić lub zaliczyć na poczet spłaty kredytu.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe przy kredycie hipotecznym?
Z pojęciem ubezpieczenia pomostowego zetknęło się niewiele osób. Do czynienia mają z nim kredytobiorcy, którzy decydują się zaciągnąć kredyt na zakup nieruchomości. Wówczas sięgają często po kalkulator kredytu hipotecznego. Warto jednocześnie wiedzieć, że ubezpieczenie pomostowe ma realny wpływ na wysokość kredytu, o jaki może ubiegać się kredytobiorca.

Na czym dokładnie ono polega i czym właściwie jest ubezpieczenie pomostowe? Każdy bank, który udziela klientom kredytów hipotecznych, musi się odpowiednio zabezpieczyć na wypadek ich niewypłacalności. Takie zabezpieczenie stanowi wpis do księgi wieczystej.

To, ile będzie kosztować ubezpieczenie pomostowe, zależy od kilku czynników, przede wszystkim od kwoty kredytu hipotecznego oraz od oprocentowania kredytu. Lecz koszt ubezpieczenia pomostowego zależy też od polityki banku – ceny są różne w poszczególnych bankach. Zwykle opłaty za ubezpieczenie pomostowe to od 1% do 2,5%.

Średnio jest to wiek 70 lat.

Kolejne honorowane przez banki wpływy to te pochodzące z emerytury lub renty. Zwłaszcza na emerytów kredytodawcy patrzą dość przychylnym okiem, jako na osoby mające stały i stabilny dochód. Renciści również mogą liczyć na kredyt, pod warunkiem, że przyznano im rentę bezterminową. W obu przypadkach jest jednak małe “ale”. Trzeba pamiętać, że aktualnie wiek emerytalny osiąga się po ukończeniu 60 lub 65 lat, a banki – jak już wiesz – udzielają kredytów hipotecznych zasadniczo do 70. roku życia (wtedy kredyt musi zostać już spłacony). Tak oto ze względu na okres kredytowania zdolność kredytowa rencistów i emerytów będzie odpowiednio niższa. Więcej szczęścia mają osoby, które mogą przejść na emeryturę wcześniej np. pracownicy służb mundurowych.

Umowa

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego jest długa. Istnieje jednak kilka kryteriów, które mogą ją znacznie zawęzić. Będą do nich należały:

rodzaj i źródło dochodów wnioskodawcy;
rodzaj nabywanej nieruchomości;
przeznaczenie kredytu.
Dokumenty wymagane do kredytu hipotecznego w zależności od wyboru różnych opcji w wymienionych kryteriach, mogą sprowadzać się do konieczności zgromadzenia od kilku do kilkudziesięciu wniosków, zaświadczeń, czy decyzji.

Należy dodać również, że każdy bank posiada inne algorytmy przyznawania kredytów. Możliwe jest więc, że składając wnioski w dwóch różnych instytucjach, będziesz zobowiązany do przedłożenia w każdej z nich, innego kompletu dokumentów.

Nieruchomości

Przede wszystkim umowa przedwstępna określa zwykle istniejący już przedmiot umowy przyrzeczonej.
Podczas, gdy w umowie deweloperskiej deweloper zobowiązuje się najpierw do wybudowania, a następnie do sprzedaży opisanego w umowie lokalu. Zatem w tym przypadku, odmiennie od umowy przedwstępnej, w chwili zawarcia umowy jej przedmiot jeszcze nie istnieje, ma zostać dopiero wybudowany.

W szczególności umowa deweloperska różni się od umowy przedwstępnej tym, że określa ona prawa i obowiązki stron w ramach procesu inwestycyjnego, odmiennie regulując m.in. kwestię zapłaty ceny przez kupującego. W umowie przedwstępnej określa się zazwyczaj sposób uiszczenia części ceny w formie zaliczki lub zadatku, a pozostała część ceny jest płatna po zawarciu umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy deweloperskiej kwestia zapłaty ceny regulowana jest odmiennie, albowiem kupujący finansuje de facto proces inwestycyjny (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2013 r., II CSK 575/12).

Pod uwagę należy brać także określony w umowie termin zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu. W umowach przedwstępnych termin ten co do zasady jest stosunkowo krótki. Tymczasem w umowie deweloperskiej, okres pomiędzy zwarciem umowy i przeniesieniem własności lokalu może wynosić nawet kilka lat, z uwagi na proces inwestycyjny związany z wybudowaniem lokalu.

Bank nie jest nigdy właścicielem nieruchomości. Jako wierzyciel hipoteczny jest wpisany do działu IV księgi wieczystej. Będzie tam widniał do końca spłaty i wykreślenia hipoteki. Nie będzie miał jednak żadnej możliwości dysponowania nieruchomością, w takim zakresie, jakim Ty będziesz posiadał. Będziesz mógł sprzedać, remontować, przebudować. Jedyne ograniczenie, jakie będzie Ciebie limitować, to zachowanie standardu mieszkalnego nieruchomości. Z domu nie będziesz mógł zrobić przedszkola, z mieszkania – gabinetu dentystycznego. Oczywiście to nie są jedyne ograniczenia, podaję je tylko dla zobrazowania, czego nie można robić. Bank nie stanie się właścicielem nieruchomości również w momencie, gdy przestaniesz spłacać swoje raty. Zgodnie z ustawą o kredycie dostaniesz minimum 6 miesięcy na sprzedaż nieruchomości we własnym zakresie.

Tak, współpracujemy z kilkoma. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt.

Operat szacunkowy to inaczej profesjonalna wycena nieruchomości przygotowana przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. W Polsce przygotowuje ją odpłatnie rzeczoznawca majątkowy.

Operat szacunkowy ma znacznie większą moc prawną niż wycena nieruchomości przygotowana bez uprawnień. Może zostać wykorzystany jako dokument potwierdzający wartość nieruchomości przed urzędami i sądami, a także w sprawach bankowych czy dotyczących wartości przedsiębiorstwa.

Zasadniczo operat szacunkowy może być sporządzony dla każdej nieruchomości. Mimo iż najczęściej spotykamy się z wycenami dotyczącymi domów czy mieszkań, operaty szacunkowe dotyczą w równym stopniu:

działek rolnych, leśnych
nieruchomości mieszkalnych
obiektów przemysłowych
centrów magazynowych i logistycznych
zabytków
obiektów rekreacyjnych, turystycznych
infrastruktury transportowej
Tak naprawdę każda nieruchomość ma swoją wartość i w pewnych okolicznościach powinien zostać wobec niej wykonany operat szacunkowy.

Zgodnie z polskimi przepisami operat szacunkowy ma prawo wykonać jedynie uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Aktualnie, by zostać rzeczoznawcą trzeba ukończyć podyplomowe studia z wyceny nieruchomości i zdać egzamin państwowy.

Rzeczoznawca majątkowy jest w Polsce zawodem zaufania publicznego. Zajmuje się wyceną wartości nieruchomości i jej części składowych, ale wycenia także wartość ograniczonych praw do nieruchomości, takich jak służebność gruntowa czy dzierżawa wieczysta.

W zakresie wyceny nieruchomości rzeczoznawca ma obowiązek postępować w sposób obiektywny, niezależny i staranny.

Przeważnie operat szacunkowy warto wykonać w przypadku:

Podziału spadku, którego częścią jest nieruchomość;
Zaciągania kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej;
Transakcji zakupu-sprzedaży nieruchomości;
Zawarcia umowy dzierżawy lub najmu o dużej wartości;
Przekazania gruntu na cele publiczne, np. budowa drogi;
Wymiany gruntów, wytyczenia granicy między działkami;
Komercyjnych inwestycji budowlanych;
Windykacji należności z nieruchomości;
Wyceny strat spowodowanych np. pożarem;
Podziału majątku wspólnego małżonków;
Umów takich jak dożywocie

Określenie samej nieruchomości: adres, numer księgi wieczystej, inne dane pozwalające na identyfikację konkretnej działki czy lokalu. Precyzyjne określenie nieruchomości i jej granic ma kluczowe znaczenie dla rzetelności pracy rzeczoznawcy.
Ramy prawne: wskazane zostają przepisy w oparciu, o które działał rzeczoznawca majątkowy. Element ten jest dodawany żeby dokument wyglądał bardziej urzędowo.
Cel przeprowadzenia wyceny: cel może być określony dowolnie, ale jakiś musi zostać wskazany np. celem może być ocena wartości dla potrzeb kredytu hipotecznego.
Data dokonania wyceny: wartość nieruchomości zmienia się w czasie, więc istotne są zarówno daty przeprowadzenia poszczególnych czynności jak i ostatecznego wystawienia dokumentu.
Stan nieruchomości: rzeczoznawca wyszczególnia nie tylko elementy składowe nieruchomości, ale też ich stan – stopień zniszczenia budynków, zanieczyszczenie gleby itp.
Przeznaczenie nieruchomości: na wycenę nieruchomości ma wpływ jej przeznaczenie, oraz potencjalne możliwości jakie ma właściciele. Wpływ będą więc mieć plany zagospodarowania przestrzennego, rodzaj działki czy przeznaczenie nieruchomości na działalność gospodarczą.
Krótką analizę rynku nieruchomości: operat szacunkowy uwzględnia realia rynkowe, ceny sąsiednich nieruchomości, dążąc możliwie najbliżej do wartości rynkowej danego lokalu lub działki.
Opis metody szacowania: rzeczoznawca skrótowo opisuje w jaki sposób doszedł do wniosku, że dana nieruchomość warta jest konkretnie taką kwotę. Główne metody szacunkowe są ustandaryzowane, ale działają przede wszystkim w przypadku typowych nieruchomości jak dom, mieszkanie czy magazyn.
Wycenę nieruchomości: głównym elementem operatu szacunkowego jest oczywiście jego wynik. Rzeczoznawca często wycenia nie tylko całą nieruchomość, ale też jej części składowe lub prawa rzeczowe do niej.

error: Content is protected !!