Polska już od jakiegoś czasu przyciąga do siebie coraz więcej obcokrajowców. Podobnie jak Polacy emigrują do Państw zachodnich, do Polski przenosi się coraz więcej osób ze wschodu zwłaszcza z Białorusi i Ukrainy. W świetle ostatnich wydarzeń Polska jeszcze częściej staje się miejscem zamieszkania dla obcokrajowców.

Jakie warunki muszą spełnić obcokrajowcy aby otrzymać kredyt ? O czym należy pamiętać ? Sprawdzamy.

DOKUMENTY WYMAGANE OD OBCOKRAJOWCÓW

Warunki jakie musi spełnić obcokrajowiec w Polsce różnią się w zależności od tego, czy posiada obywatelstwo UE, czy nie. Jeżeli posiada, zgodnie z dyrektywami Unii ma taki sam dostęp do ofert banków jak Polak.

Nie oznacza to, że decyzja na pewno będzie pozytywna. Bank weryfikuję wiele aspektów aby być pewnym, że centrum życiowe kredytobiorcy znajduje się faktycznie w Polsce. Dużą rolę odgrywa rodzaj umowy o pracę. Formalności jest tu jednak zdecydowanie mniej a cały proces przebiega sprawniej.

Obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej musi posiadać dodatkowe dokumenty a najważniejszym z nich jest Karta pobytu.

  1. KARTA POBYTU

W przeszłości aby otrzymać kredyt w Polsce banki wymagały polskiego obywatelstwa. Obecnie banki podchodzą do tego mniej radykalnie i wymagają od obcokrajowców spoza Unii Europejskiej karty stałego bądź w niektórych przypadkach czasowego pobytu. Pobyt czasowy jest mniej korzystną opcją z punktu widzenia banków i w zależności od banku może być wymagany na różne okresy do przodu. Najczęściej jest to 12 miesięcy ale znajdują się również oferty z krótszym i dłuższym okresem. Część banków akceptuje wyłącznie karty pobytu na pobyt stały.

Kredytobiorcy zamieszkujący na terenach Unii Europejskiej wystarczy status rezydenta.

Wnioskodawca powinien posiadać również:

·        Ważny paszport i wizę,

·        adres zameldowania w Polsce,

·        opcjonalnie numer pesel

2. ZEZWOLENIE NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA

Dla obcokrajowców spoza Europejskiego obszaru gospodarczego (obszar ten obejmuje Unie Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię)  lub Szwajcarii konieczne jest w niektórych przypadkach uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenie wydawane jest na podstawie wniosku obcokrajowca. Zezwolenia są wydawane jeśli obcokrajowiec wykaże swoje więzi z Polską wskazując np. że ma współmałżonka z Polskim obywatelstwem, zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, Polskie pochodzenie czy prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.

Nabywana nieruchomość na potrzeby życiowe nie powinna przekraczać 0,5 ha oraz nie może znajdować się w strefach nadgranicznych.

Poniżej przedstawiamy listę sytuacji, w których pozwolenie nie jest potrzebne. Należy do nich:

  • Zakup tzw. samodzielnego lokalu mieszkalnego – jest to lokal składający się z pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych (np. kuchnia, łazienka) który zapewnia odpowiednie warunki mieszkaniowe;
  • Zakup lokalu lub udziałów w lokalu z przeznaczeniem na garaż – dotyczy sytuacji gdzie nabywca samodzielnego lokalu mieszkalnego chce kupić garaż, w celu zapewnienia sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych;
  • w przypadku kiedy obcokrajowiec mieszka w Polsce od co najmniej 5 lat od otrzymania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • Zakup nieruchomości, która wejdzie w skład wspólnoty majątkowej – występuje w sytuacji kiedy obcokrajowiec ma żonę lub męża z polskim obywatelstwem oraz zamieszkuje w Polsce od co najmniej dwóch lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA, WKŁAD WŁASNY

Tak jak w przypadku obywateli Polskich banki sprawdzą czy obcokrajowcy mają dostateczną zdolność kredytową, dobrą historię kredytową, wymagany wkład własny i posiadają stabilną formę zatrudnienia ( najlepiej umowę o pracę na czas nieokreślony ).

Banki w Polsce mają dostęp do rejestrów odpowiadających rejestrowi BIK. Dla obywateli z Ukrainy są to m.in. Ukrainian Bureau of Credit Histories czy International Bureau of Credit Histories.

Jeśli chodzi o wkład własny tutaj również nie ma specjalnej różnicy czy o kredyt ubiega się obywatel Polski czy obcokrajowiec. W zależności od banku wymagane jest od 10% do 20% wartości nieruchomości. Im większy wkład wniesie kredytobiorca tym lepsze warunki cenowe otrzyma co wynika to z faktu, że większy udział własny stanowi mniejsze ryzyko dla banku.