Definicja

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest rejestrem zawierającym dane historyczne dotyczące klientów kredytowych. Do BIK przekazywane są informacje pochodzące z banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm pożyczkowych. Gromadzone są zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Mówiąc prościej, jest to międzybankowe forum, za pomocą którego banki informują się wzajemnie o kondycji finansowej oraz terminowości swoich kredytobiorców.

Dlaczego jest to tak ważne?

Logicznym jest, iż instytucja finansowa, do której się zgłaszamy chce, a nawet musi wiedzieć, z jaką należytością traktowaliśmy historycznie podobne zobowiązania. Kluczowa jest tu terminowość obsługiwanych kredytów oraz ilość zapytań. W związku z powyższym, historia kredytowa stanowi jeden z komponentów, który brany jest pod uwagę podczas podejmowania decyzji przez analityków i może zarówno zwiększyć, bądź zmniejszyć naszą szansę na to, że kredyt lub pożyczka zostaną nam przyznane lub otrzymamy decyzję odmowną.

Reasumując:

  • BIK to skrót od „Biuro Informacji Kredytowej”
  • Jest to rejestr zawierający historie spłat zobowiązań kredytobiorców
  • Historia z BIK w realny sposób przekłada się na ocenę scoringową oraz ocene ryzyka transakcji przez dany bank czy instytucje

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.