Program „kredyt bez wkładu własnego” wystartował w Polsce od maja tego roku, ale spora część banków nie zaproponowała na start odpowiedniej oferty. Aktualnie liczba banków biorących udział w programie sukcesywnie rośnie a od wczoraj do programu włączył się również największy bank Polski PKO BP.

Na czym polega program?

Program ma wesprzeć Polaków chcących dokonać zakupu mieszkania lub domu na kredyt.

Do tej pory kredytobiorca chcąc zaciągnąć kredyt musiał wnieść wkład własny, który wynosił od 10% do 20% wartości kupowanej nieruchomości. Miało to ustrzec banki przed udzieleniem kredytu klientom, którzy nie byliby w stanie go spłacać.

Zdecydowanie bardziej opłacało się wnieść kwotę 20% procent, co wpływało na lepszą ofertę i wyższą zdolność kredytobiorcy. Jednak stale rosnące ceny mieszkań powodowały, że wielu osób nie było stać na odłożenie takiej kwoty, a tym samym na zaciągnięcie kredytu. Prowadziło to do sytuacji, w której wiele osób zarabiało za dużo, aby otrzymać lokal socjalny a jednocześnie za mało by zaoszczędzić na wkład własny.

W ramach programu BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) gwarantuje od 10% do  20% wkładu własnego jednocześnie pokrywając nie więcej niż 100 000 zł. Wysokość kredytu może więc wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Kredytobiorca w dalszym ciągu musi spłacić kwotę wkładu własnego jaką zagwarantował mu BGK, jednak bez konieczności zgromadzenia wymaganej gotówki jako kapitału początkowego. 

Dodatkowo jeśli w rodzinie biorącej udział w programie urodzi się drugie lub kolejne dziecko, jest możliwość skorzystania z tzw. spłaty rodzinnej. BGK w takiej sytuacji wypłaci jednorazową kwotę na poczet uregulowania zobowiązania. Dopłaty będą przysługiwały w wysokości:

·        20 000 zł – jeśli rodzina powiększy się o drugie dziecko,

·        60 000 zł – jeśli rodzina powiększy się o trzecie i każde kolejne dziecko.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić aby skorzystać z programu?

Aby móc skorzystać z programu należy spełnić kilka warunków. Z pomocy mogą skorzystać osoby posiadające wymaganą zdolność kredytową oraz spełniające poniższe warunki:

·        Kredyt zaciągnięty będzie na minimum 15 lat w polskiej walucie

·        kredytobiorca i pozostałe osoby z gospodarstwa domowego nie posiadają własnego mieszkania lub domu. Dotyczy to nie tylko okresu wnioskowania, ale również okresu 5 lat wstecz. Wyjątkiem jest rodzina z co najmniej dwójką dzieci. Rodziny te mogą posiadać mieszkanie, ale o nie większej powierzchni niż 50 m2 w przypadku rodzin z dwójką dzieci, 75 m2 z trójką dzieci i 90 m2 dla rodzin z czworgiem dzieci. Limity nie obowiązują dla rodzin z większą liczbą dzieci.

·        Wybraną nieruchomość obowiązuje maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni. 

( Dokładne limity cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.)

Limity wykluczą dużą część nieruchomości

Mimo, że warunki programu faktycznie mogą pomóc wielu kredytobiorcą, biorąc pod uwagę ustalone limity duża część nieruchomości zostanie wykluczona z programu. Po pierwsze jeśli kwota maksymalna jaką bank gwarantuje nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych, to przy 20sto procentowym wkładzie własnym, wartość nieruchomości będzie mogła wynieść maksymalnie 500 tysięcy złotych. Przy stale rosnących cenach nieruchomości w większych miastach warunek ten wykluczy dużą część z nich. Dodatkowo w ustawie określone są konkretne limity cen w przeliczeniu na metr kwadratowy, w zależności od miasta i regionu Polski. W wielu miastach oferty nieruchomości spełniających te wymogi są bardzo skromne. W grę wejdą głównie mieszkania oddalone od centrów miast.

Jak i w których bankach można skorzystać z programu ?

Aby skorzystać z programu konieczne jest złożenie wniosku w banku, który podpisał umowę z BGK. Sama procedura nie odbiega znacząco od tej standardowej przy udzielaniu kredytu hipotecznego z wkładem własnym.

Według aktualnych informacji umieszczonych na stronie BGK, do programu dołączyło osiem banków: Santander Bank Polska, Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, PKO Bank Polski, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.