Kredytobiorcy w związku z zawarciem umowy kredytowej ponoszą koszty podstawowe kredytu składające się z oprocentowania oraz koszty dodatkowe związane na przykład z ubezpieczeniem lub uruchomieniem kredytu. Jednym z dodatkowych kosztów jest tzw. ubezpieczenie pomostowe.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe ?

Bank udzielając kredytu chce zabezpieczyć się na wypadek, gdyby kredytobiorca nie był dłużej wypłacalny. Takim zabezpieczeniem jest wpis do księgi wieczystej nabywanej nieruchomości. Dzięki temu bank w razie niewypłacalności będzie mógł przejąć nieruchomość kredytobiorcy a tym samym zrekompensować swoją stratę.

Zanim zabezpieczenie będzie prawomocne a sąd dokona formalności mija czasem kilka tygodnia a w większych miastach nawet miesięcy. Co bank w takim razie robi do tego czasu? Ubezpiecza się dodatkowo a ubezpieczenie to nazywane jest właśnie pomostowym. Ubezpieczenie to chroni więc wyłącznie interesy banku.

Koszty ubezpieczenia pomostowego

Koszty ubezpieczenia pomostowego ponosi kredytobiorca. Doliczane są na zasadzie podniesienia marży kredytu do momentu wpisu do księgi. Marża w zależności od oferty banku podnosi się zwykle od 0,05 do nawet 2,5 punktu procentowego.

Koszty ubezpieczenia zależą również od:

  • Wysokości zaciągniętego kredytu
  • Czasu jaki upłynie od momentu zawarcia umowy kredytowej do wpisu do księgi wieczystej
  • Oferty jaką zaproponuję bank. Oferty te mogą znacznie się od siebie różnić

Jak to wygląda w praktyce?

W praktyce okazuje się, że w znakomitej większości przypadków ubezpieczenie pomostowe nie zostaje wypłacone, ponieważ wpis do hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem. Opłaty więc które ponosi kredytobiorca są pieniędzmi wydanymi bez uzasadnionego sensu, ponieważ banki w zasadzie nie ponoszą ryzyka.

Prezydent podpisał ustawę, która gwarantuje zwrot ubezpieczenia pomostowego

W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło pracę nad zmianą przepisów. Projekt nowej ustawy trafił do sejmu 6 Lipca 2022 r, a już 16 sierpnia 2022 r została podpisana przez Prezydenta RP.

Nowe przepisy mówią o tym, że ubezpieczenie będzie pobierane w dalszym ciągu jednak po dokonaniu wpisu hipoteki bank zwróci opłatę lub zaliczy ją na poczet spłaty kredytu

Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 roku.

Kto i w jaki sposób będzie mógł ubiegać się o zwrot opłaty?

Zgodnie z ustawą o zwrot opłat będą mogli ubiegać się kredytobiorcy, którzy zawarli umowę o kredyt hipoteczny po wejścia w życie ustawy, czyli od 17.09.2022 r oraz kredytobiorcy, którzy zawarli umowę przed tym terminem jednak nadal nie doczekali się ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej.

Zgodnie z nowymi regulacjami banki powinny dokonać zwrotu środków lub przeznaczyć je na poczet kredytu w ciągu 60 dni od momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Zwrot ten powinien odbywać się automatycznie bez dodatkowych wniosków. Jak będzie to wyglądać w praktyce dowiemy się już wkrótce. Banki z pewnością dostosują swoje procedury do aktualnych przepisów.