Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Umożliwia ona skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych oraz wydłuża z 31 lipca do 31 października działanie tarcz antyinflacyjnych. Ustawa dodatkowo zwiększa o 1,4 mld PLN środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ustawa przewiduje też prace nad procesem wyznaczenia zamiennika WIBOR. Zamiennik wskaźnika i data jego wprowadzenia zostaną ustalone rozporządzeniem.

Jak działa zawieszenie rat?

  • Wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie PLN łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w kwartale trzecim i czwartym 2022 roku oraz po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów roku 2023.
  • Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.
  • Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.
  • Okres kredytowania zostanie wydłużony o liczbę miesięcy, z których skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Komu przysługuje pomoc?


Wakacje kredytowe będą przysługiwać kredytobiorcy w stosunku do tylko jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, wyłącznie dla kredytów udzielonych w walucie PLN. Możliwość skorzystania z nich będzie niezależna od daty udzielenia kredytu hipotecznego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?


Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu banki będą przyjmowały w formie papierowej lub elektronicznej, czyli np. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Od kiedy można zawieszać raty?


Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Ostrzeżenie

Rekomendujemy aby wnikliwie przeanalizować zasady na jakich Wasz bank zaoferuje skorzystanie z przedmiotowego tymczasowego „zawieszenie rat” dla Waszego kredytu hipotecznego. Np. czy nie wpisuje Was w niektóre rejestry, czy nie odnotowuje tego w BIK’u – co np. implikowałoby w przyszłych kontaktach z bankami itp.

Będziemy na bieżąco aktualizować Was wraz z pojawiającymi się kolejnymi istotnymi informacjami.