Po czwartkowej inwazji Rosji na Ukrainę państwa zachodu w odpowiedzi na rosyjską agresję nakładają coraz bardziej dotkliwe sankcje i osłabiają Rosję gospodarczo. Unia Europejska w porozumieniu z Kanadą i USA wprowadziła zakaz wykonywania transakcji z rosyjskim bankiem centralnym. Krok ten ma “sparaliżować” rosyjskie aktywa, w tym rezerwy walutowe które bank centralny specjalnie gromadził przez ostatnie lata. Ich wysokość jest szacowana obecnie na 643 mld dol.


Kolejną decyzją było odcięcie Rosji od międzynarodowego systemu SWIFT. Wszystkie te sankcje spowodowały, że kurs rosyjskiego rubla spadł w poniedziałek do rekordowo niskich poziomów obniżając się, aż o ⅓ co prowadzi do załamania płynności w bankach. Rosyjski bank centralny w celu zrekompensowania zwiększonego ryzyka deprecjacji rubla i inflacji podniósł stopę procentową z 9,5 aż do 20 procent. Bank zapowiedział również uwolnienie pieniędzy z rezerw w celu zwiększenia płynności. Poprzedni raz bank Rosji interweniował w ten sposób w 2014 roku co było związane z aneksją Krymu.
Mimo tych kroków analitycy holenderskiego Rabobanku stwierdzili, że pomoc dla rubla nie przyniesie rezultatów wobec najnowszych sankcji. Analitycy przewidują, że dzisiaj nastąpi całkowite załamanie rosyjskiej waluty. Sytuacja spowodowała, że znacznie zwiększyła się niepewność na rynkach surowców i akcji.


Rosjanie masowo wypłacają gotówkę z bankomatów w obawie, że stracą wszystkie pieniądze. Prawdopodobnie dalsze osłabienie rubla doprowadzi do ucieczki inwestorów zagranicznych z Rosji.
Sytuacja będzie miała kolosalne znaczenie dla rosyjskiej gospodarki. Znacznie utrudni prowadzenie handlu zagranicznego, a bank centralny nie będzie miał możliwości stabilizowania kursu rubla. Spadek rubla będzie powodował dalszy wzrost wysokiej już inflacji. Rosja będzie miała problem z rozliczeniem eksportu a odcięcie jej od handlu międzynarodowego spowoduje brak wpływów ze sprzedaży ropy. Gałęzie rosyjskiego przemysłu, które wykorzystywały komponenty z zagranicy będą mieć problemy z produkcją. Wszystko prowadzić może do recesji.


Jeśli chodzi o wartość złotówki, jej wartość po napaści Rosji na Ukrainę również się obniżyła. Analitycy uważają jednak, że aktywne włączenie się do pomocy Ukrainie krajów Europy Zachodniej spowoduje przeniesienie ciężaru eskalacji również na Kraje zachodnie co może pomóc w ograniczeniu spadku złotówki.