Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniu 28 maja 2020 r.

Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

• stopa referencyjna 0,10%;
• stopa lombardowa 0,50%;
• stopa depozytowa 0,00%;
• stopa redyskontowa weksli 0,11%;
• stopa dyskontowa weksli 0,12%.

Stopy procentowe a WIBOR

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), w pewnym uproszczeniu jest to stawka, po której banki komercyjne pożyczają sobie wzajemnie pieniądze. Obrazowo mówiąc jest to cena pieniądza na rynku międzybankowym.

WIBOR jest wyznaczany każdego dnia roboczego na tzw. fixingu WIBOR. Jego wysokość ustalana jest przez największe polskie banki. WIBOR przyjmuje kilka wariantów, od jednodniowego po roczny, niemniej zawsze oprocentowanie podawane jest w stosunku 12-miesięcznym. Dla zdecydowanej większości osób znaczenie ma WIBOR 3M, czyli koszt pożyczki w ujęciu 3-miesięcznym. Dlaczego akurat ten? Ponieważ ów parametr w przeważającej ilości umów produktów o zmiennym oprocentowaniu (np. umów kredytów hipotecznych, gotówkowych, leasingów itd) jest podstawą do jego obliczenia.

Jak wyliczana jest wysokość WIBOR?

Praktycznie zawsze będzie to wartość pomiędzy stopą lombardową i stopą depozytową, najczęściej na poziomach stopy referencyjnej. Co jest powodem? Na logikę – nieopłacalnym byłoby pożyczanie konkurencji taniej aniżeli stopa depozytowa. Sensowniej ulokować te pieniądze w NBP. Nie najrozsądniejszym pomysłem byłoby również branie pożyczki drożej niż w wysokości stopy lombardowej, skoro na właśnie taki procent jest dostępna do pożyczenia w NBP. Najlepszym punktem odniesienia będzie przyjmowanie wartości po której zawierana jest większość transakcji otwartego rynku, czyli właśnie stopa referencyjna.

W jaki sposób efektywnie przekłada się to na odsetki?

Przyjmując, że WIBOR 3M obniżyłby się o 0,39 pp. (z notowanego przed kilkoma dniami poziomu 0,69 proc.), to stawka oprocentowania dla kredytu hipotecznego z 1,8 – punktową marżą spadłaby do 2,19 proc. Rata dla 20-letniego kredytu na 450 tys. zł uległaby zmniejszeniu z 2382 zł do 2317 zł. Na pierwszy rzut oka nieznacznie, ale gdy przyjrzymy się bliżej jak zmieni się proporcja kapitału do odsetek w każdej racie, zauważymy że oszczędność na sumie odsetek wyniesie aż 121 769 – 106 125 = 15 644 zł!.

Istotna informacja dla osób posiadających pożyczki gotówkowe

Przypominamy, iż maksymalny limit rocznego oprocentowania kredytów i pożyczek wyznaczany jest poprzez właśnie wysokość stopy referencyjnej. Przy obecnym poziomie 0,1 %, maksymalny poziom oprocentowania w skali roku narzucany przez regulacje KNF wyniesie 7,2 % zamiast dotychczasowych 8 procent.

Historyczne oprocentowanie -gospodarstwa domowe

Powyższy wykres pokazuje, iż łączne oprocentowanie kredytów zarówno mieszkaniowych jak i konsumpcyjnych sukcesywnie spada od roku 2012 aby obecnie przyjmować wartości (dla kredytów mieszkaniowych) poniżej realnej inflacji.